Deň Zeme ŠMŠ 2022

Deň Zeme strávili deti zo ŠMŠ aj s pani učiteľkami rôznymi aktivitami zameranými na lásku a ochranu našej Zeme. Deti s učiteľkami v ŠMŠ separovali imitovaný odpad (plasty, papier, hlinník …) do vyznačených separovacích košov alebo krabíc a vyrobili krásny hmyzí domček, ktorý potom umiestnili v priestoroch záhrady našej školy.

No Images found.