Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – upratovačka

vyhlasuje voľnú pracovnú  pozíciu:

upratovačka

 

Termín nástupu:  1.7.2022

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • stredoškolské vzdelanie
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť pracovitosť

Náplň práce:

  • upratovacie práce objektu školy,

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 646,00 – 701,00 Eur,   zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe (v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požadované doklady: –    žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štrukturovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona,

Podanie žiadosti:
Špeciálna základná škola s materskou školou
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: szsza@szsza.sk
Kontakt: 0911 932 373

Prijímanie žiadosti: 30.5.2022