Petangový turnaj v ŠKD

Školský klub detí zažil v utorok 10.05.2022 pekné športové popoludnie. Zorganizovali sme si petangový turnaj v záhrade. Deti súťažili v kategórii mladších a starších. Hádzali farebné, plastové gule a zbierali cenné body. Petang je často o šťastí, niekedy je však potrebná aj správna muška. Deti, ktoré sa zúčastnili boli šťastné z každého víťazstva. Za ich snahu sme ich ocenili sladkosťou a diplomom. Športu zdar! 👍😍👋