Divadielko Zlatá rybka šmš

Divadielko Zlatá rybka

Dňa 6.11.2019 navštívilo našu školu divadlo Portál s klasickou rozprávkou v modernom šate Zlatá rybka.  Dramatizácia bola veľmi zaujímavá, herci vtiahli deti do deja opakovaním replík, otázkami, na ktoré deti správne odpovedali. Podporili tak ich úmyselnú pozornosť a spoluprácu. Deti a zlatá rybka pomohli pokornému a dobrému rybárovi zvíťaziť nad pýchou a túžbou po bohatstve, ktoré driemali v rybárovej žene. Rozprávka bola podfarbená peknými piesňami, zaujímavou choreografiou, kostýmami a rekvizitami. Počas predstavenia bolo počuť spontánny detský smiech a na záver neutíchajúci potlesk.

(Bc. Zuzana Pekarová)