Koncert Štátneho komorného orchestra Žilina

Veľký umelecký zážitok nám pripravili v pekný novembrový deň (14. 11. 2019) členovia Štátneho komorného orchestra Žilina v Dome umenia Fatra. Svetom filmovej hudby previedol žiakov 2. stupňa Martin Vanek. Vypočuli sme si ukážky hudby      a pozreli videoprojekciu  z filmov West Side Story, Pán prsteňov, Schindlerov zoznam, Forrest Gump… Deti zaujali hlavne   ukážky z obľúbeného filmu Piráti z Karibiku a z čoskoro aktuálnej Perinbaby.                                                        

Ďakujeme za hodnotný koncert!                                              

                                                                                                               K. Halušková

DU Fatra
zdroj: http://www.skozilina.sk/styles/Default_Style/design/skozilinaRelated/gallery/02-2018.jpg