Stolnotenisový turnaj v ŠKD

Vo štvrtok 14.11. 2019 pani vychovávateľky pripravili  pre deti v ŠKD  stolno – tenisový turnaj, na ktorý sa deti pripravovali trénovaním. Turnaj prebiehal v duchu fair play.

Súťažiace deti s nadšením bojovali o získanie prvých miest, z ktorých vyhrali: 1. miesto:S.Brezáni, 2. miesto:S.Majerčík,  3. miesto:Ľ.Krcheňová

Vytvorili sme aj prípravné družstvo, v ktorom vyhrali: 1. miesto:K.Brnčo,  2. miesto:M.Bíroš,  3. miesto T.Garelová

Rozhodcom stolno – tenisového turnaja bola p. vychovávateľka. R. Ďurneková a koordinátorom  bola p. vychovávateľka. J. Horecká.

Stolno – tenisový turnaj vzbudil v deťoch športového ducha, chuť súťažiť, získať lepšiu koordináciu v danej disciplíne a uznanie za úspešný výkon.

Na záver boli deti odmenené diplomom, hračkou, sladkou odmenou a pochválené za disciplínu počas celej akcie. “Športu zdar!”

Nie je vybraný žiadny galérie alebo galérie bola zmazaná.

 

 Janka Horecká