Dopravné ihrisko ŠMŠ 2022/2023

Deti sa už v predškolskom veku stávajú účastníkmi cestnej premávky najčastejšie ako chodci, cyklisti, kolobežkári, ale aj cestujúci v osobnej i hromadnej doprave. Azda najbežnejším spôsobom, ako sa deti učia o cestnej premávke je dopravné ihrisko. Základným cieľom je utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke v role chodca, cyklistu, s ktorými nás oboznámili pani policajtky na dopravnom ihrisku, ktoré sme s našou škôlkou navštívili.  Vysvetlili nám jednotlivé dopravné značky, semafór a dopravné situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť v bežnom živote. Deti používali odrážadlá, kolobežky, bicykle a stvárňovali chodcov – kde v dopravnej hre vonku dýchali čerstvý vzduch a imitovali jednotlivé dopravné situácie.

                                                                                                       Katarína Cingelová