Šarkaniáda ŠKD 2022

Rok sa s rokom stretol a my sme sa opäť zišli 10.10.2022 na lúke v blízkosti školy. Krásne, jesenné počasie nás zlákalo k púšťaniu šarkanov. Svojich šarkanov sme vypustili do oblakov a v jednom momente sa na oblohe vznášali rôznofarebné, malé i veľké šarkany. Potešili sme sa super akcii a už sa tešíme na šarkaniádu opäť o rok.