Dopravné ihrisko v ŠKD

Deti zo ŠKD dňa 20.06.2022 v rámci dopravnej výchovy navštívili dopravné ihrisko. Oboznámili sa s rôznymi dopravnými situáciami a pravidlami cestnej premávky. Svoje vedomosti si vyskúšali aj prakticky a to jazdou na kolobežkách a bicykloch. Naučili sa ako sa správajú chodci na komunikáciach. Celý čas sa deťom venovali tety z mestskej polície, za čo im patrí veľká vďaka. 😀🚴🏁🏆