Hviezdoslavov Kubín

21.3.2023 sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Žiaci predviedli svoje recitačné umenie a veľkú odvahu vystúpiť pred všetkými žiakmi, vedením školy a pani učiteľkami. Porota ich vyhodnotila a najlepší dostali diplomy a vecné ceny. Celú súťaž mali možnosť sledovať aj rodičia doma, cez aplikáciu ZOOM.

« z 2 »