Art Štúdio v Žiline – Marec

Dňa 10.3.2023 sa žiaci prípravného a prvého ročníka vybrali na návštevu do Art Studia v Žiline, kde pre nich boli pripravené mnohé zaujímavé muzikoterapeutické aktivity. Mali možnosť spoznať rôzne hudobné nástroje, zahrať si na nich a vyskúšať si rôzne rytmicko-pohybové aktivity. Na záver sme si spolu zaspievali a zatancovali. Bol to veľmi príjemne prežitý spoločný čas. Tešíme sa na budúce.

Mgr. Lýdia Šalamonová