Informácia o prechode školy do úrovne oranžovej fázy

Milí rodičia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že jeden náš pedagogický zamestnanec bol pozitívne testovaný na COVID-19. V zmysle Manuálu pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva sa naša škola nachádza v oranžovej fáze.

Na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina je 7 zamestnancov a dve triedy špeciálnej základnej školy v karanténe a v zmysle manuálu ďalšie dve triedy a ďalší zamestnanci vylúčení zo vzdelávania.

Informujeme rodičov žiakov, ktorí sú v karanténe, že sme povinní poskytnúť osobné údaje RÚVZ v Žiline vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v súvislosti s danou situáciou môže dôjsť k prerušeniu prevádzky školy a následne k jej zatvoreniu.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Vedenie školy