Príhovor riaditeľky školy k začiatku šk. r.

Milé deti, žiaci, rodičia a kolegovia!

Usmernenie MŠVVaŠ nám nedovolilo stretnúť sa pri slávnostnom otvorení školského roka  tak, ako sme zvyknutí. Život nám ale prináša neustále zmeny a našou úlohou je sa s nimi vysporiadať. Tento školský rok ich priniesol viacero a dúfame, že ich spoločne zvládneme k prospechu nás všetkých.

Verte nám, že sa snažíme pre všetky Vaše deti a našich žiakov pripraviť čo najlepšie podmienky pre ich rozvoj. V súčasnosti pribúda detí a žiakov s poruchou autistického spektra aj na našej škole. Reagujeme na túto skutočnosť a pripravujeme vhodné organizačné, materiálne ako aj personálne podmienky.

V tomto školskom roku sa vrátia do vynovených priestorov hlavne naši najmenší – deti zo škôlky. Radi by sme ďalej v rekonštrukciách pokračovali aj s Vašou pomocou.

Na konci školského roka nás zaujímalo ako sme zvládli dištančné vzdelávanie. Ďakujeme za vyjadrenie spokojnosti a aj za Vaše podnety. Veríme, že spoločne zvládneme situáciu aj tento školský rok rovnako dobre.

Teším sa na naše stretnutia.

                                                                                                                                                                                            riaditeľka školy