Oznam – červená fáza

Milí rodičia!

Dnešným dňom prechádzame do červenej fázy, ktorá podľa manuálu MŠVVaŠ nastáva pri potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi alebo pracovníkmi školy. Po zvážení špecifík školy, rozhodol RÚVZ v Žiline o zatvorení prevádzky predbežne do 3. októbra 2020.

Keďže ešte stále prebieha testovanie je možné, že Vás bude kontaktovať miestne príslušný ÚVZ. Dovoľte, aby sme Vás v tejto súvislosti informovali, že z dôvodu ochrany života a zdravia poskytujeme osobné údaje niektorých z Vás tretej strane, teda už vyššie spomenutému RÚVZ Žilina.

V tomto období Vám vzniká nárok na ošetrovné, tak ako to bolo aj minulý školský rok.

Budeme spoločne veriť, že sa stretneme v pondelok 5. októbra 2020.

vedenie školy