Oznam k otvoreniu školy

Milí rodičia!

Po dnešnej konzultácií s RÚVZ v Žiline Vás môžeme informovať o ďalšom postupe.

Škola bude 5. októbra otvorená, pretože posledný deň, kedy boli pozitívne testovaní v priestoroch školy bol 23. septembra. V škole aktuálne prebieha opakovaná dezinfekcia všetkých priestorov.

V prípade, že Vaše dieťa prejavuje známky ochorenia:
Kontaktujte prosím RÚVZ v Žiline na tel.č.: 0911 600 203. Zároveň Vás žiadame o zhovievavosť, pretože v súčasnej situácií je niekedy veľmi náročné sa tam dovolať (čo spolu s nami môžu potvrdiť aj niekoľkí z Vás).
Môžete samozrejme ohlásiť zhoršenie zdravotného stavu dieťaťa aj obvodnému lekárovi a riešiť to v spolupráci s ním.
Ak Vaše dieťa zostáva doma informujte prosím triedneho učiteľa.

V týždni od 5. do 9. októbra bude upravený režim školy tak, aby sa minimalizovali kontakty žiakov rôznych tried. Ranná družina tento týždeň nebude. Nahláste preto triednemu učiteľovi, či Vaše dieťa nastúpi v tomto týždni do školy a či potrebujete zabezpečiť poobedný ŠKD, ktorý bude do 15:00.

Od pondelka 5. októbra sú prihlásení na stravu všetci stravníci. Ak Vaše dieťa v pondelok nenastúpi, odhláste ho na tel.č. 0914 306 635 u vedúcej ŠJ pani H. Rumanovej.

Ďalšie informácie ohľadom prevádzky školy dostanete zajtra touto cestou.

Ďakujeme.

Vedenie školy