Oznam o obnovení bežnej prevádzky školy

Dobrý deň milí rodičia!

Od  12. 10. 2020 obnovujeme normálnu prevádzku školy:
– vyučovanie podľa rozvrhu v plnom rozsahu (okrem používania telocvične),
– prevádzka ŠKD do 16:00,
– ranná ŠKD od 7:00,
– stravovanie v ŠJ po skončení vyučovania podľa rozvrhu.

Radi by sme Vás poprosili o dodržiavanie nosenia rúšok u detí/žiakov podľa manuálu MŠVVaŠ, u ostatných detí/žiakov, ktorí majú výnimku bude dobré ich naďalej používať,aby sme predišli ďalšiemu ohrozeniu a obmedzeniu prevádzky.

vedenie školy