Uvítanie nových detí v ŠKD

Dni nám ubiehajú rýchlo, no napriek tomu sa v tomto kolobehu objavil jeden výnimočný. Vo štvrtok 17.9.2020 sme privítali osem našich nových detí v ŠKD netradičným spôsobom. Pani vychovávateľky si pre ne a ostatné deti pripravili zábavno – súťažné popoludnie. Deti ho so smiechom, dobrou náladou ale i s detskou dravosťou absolvovali. Naši „nováčikovia“ obdržali privítací diplom ŠKD, malý darček a každé z detí dostalo malú sladkosť. Rozišli sme sa s úsmevom, spokojní a šťastní. Ostáva len veriť, že vo víre všedných dní sa opäť nájde taký výnimočný ako bol ten dnešný.

« z 2 »