Oznam pre rodičov

Vážení rodičia!

Všetci sledujeme situáciu, ktorá sa mení zo dňa na deň. Považujeme preto za vhodné pripomenúť si podmienky, ktoré platia pri nástupe Vášho dieťaťa po každom prerušení dochádzky do školy.

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladáte po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov). Formulár nájdete v prílohe. V prípade, že Vaše dieťa dochádza do školy samé a nemáte možnosť vyhlásenie vytlačiť, musíte prvý deň žiaka do školy sprevádzať a vypísať ho pred školou. Odporúčame v tomto prípade požiadať prostredníctvom slovníčka triedneho učiteľa o poslanie formulára vopred a mať ho doma pre prípad potreby.

Pri prerušení dochádzky na viac ako 5 pracovných dní z dôvodu ochorenia už musíte priniesť potvrdenie od lekára. Do 5 dní (mimo víkendov a sviatkov) môžete neprítomnosť v škole ospravedlniť Vy.

Ak majú žiaci riaditeľské voľno alebo sú vzdelávaní dištančnou formou, prinesiete po príchode do školy vyhlásenie o bezinfekčnosti. Odkaz na stiahnutie pdf: stiahnuť tu. Formulár je dostupný vo Worde a PDF aj na https://www.szsza.sk/o-projekte/dokumenty-na-stiahnutie/

POZOR!
V prípade, že je žiak podozrivý na ochorenie COVID-19, bol označený ako “úzky kontakt” RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo mu bolo potvrdené ochorenie COVID-19, prinesiete prvý deň nástupu do školy “Potvrdenie o chorobe” od všeobecného lekára.

Prajeme hlavne pevné zdravie.

Vedenie školy