MAREC – mesiac knihy v ŠKD

Mesiac marec sa vždy nesie v znamení kníh. Preto sme sa v našom ŠKD rozhodli vyrobiť si vlastnú knihu o ročných obdobiach.

Deti s pomocou pani vychovávateliek tvorili, kreslili, vyfarbovali a písali k prideleným mesiacom to, čo ich najlepšie vystihuje.

Knižka sa naozaj vydarila ! 😊