Mikuláš

6. 12. 2022 sme všetci čakali na Mikuláša. Zrazu sa v našej telocvični objavila záhadná skupina osôb. Bol to Mikuláš, anjel a čert. Natešené deti Mikulášovi spievali pesničky a recitovali básničky. A niektoré sa trochu aj báli čerta. Všetky deti Mikuláš obdaroval balíčkom plným sladkostí.