Pocity bez slov – Nová synagóga

Interaktívne predstavenie žiakov Špeciálnej ZŠ J. Vojtaššáka „ Pocity bez slov“ sa uskutočnilo 8. decembra 2022 v priestoroch Novej synagógy v Žiline. Veselý tanček „Rafaela stonožka“ nám zatancovali žiaci z 2. a 3. AUT. Deviataci nám ukázali ako vedia hrať na xylofóne a zahrali nám „Roľničky.“ Žiaci z 1. a 5. AUT sa zahrali pohybovú hru: „Ide, ide vláčik.“ Žiaci z 2.B a 4.A. vystúpili s tančekom trpaslíkov. Krásny, ladný tanec s názvom: „Kruhy“ nám zatancovali žiačky a žiaci zo 6.A. Ako sa naučili hrať na zvončekoch nám ukázali žiaci z 10.B a 7.C pri rytmizácii pesničky: „Svieť nám stromček jagavý.“ Tanec s balónmi s názvom „ Jingle bells“ zatancovali žiaci z 9.B a 4.AUT. Aká je zimná krajina sme sa dozvedeli z hudobno – tanečného predstavenia žiakov z 10.C a 4.A. Tanček s názvom: „Sniežik sa nám chumelí“ zatancovali žiaci z 1.A a prípravného ročníka. V programe vystúpil aj spevák a hudobník Matej Smutný a tanečná skupina TIME. Všetky vystúpenia s deťmi nacvičovala choreografka Zuzana Smudová Harantová v spolupráci s pani učiteľkami vo svojom ART STUDIO Z. Svojím kreatívnym prístupom, milým a láskavým vystupovaním a v neposlednej rade aj vysoko odbornými znalosťami z oblasti hudby a scénického tanca ukázala, že dokáže úžasne pracovať s deťmi a mládežou s poruchami autistického spektra, s detskou mozgovou obrnou, či Downovým syndrómom. Hudobno – pohybovými aktivitami zlepšuje u detí jemnú motoriku, pohybové, hudobné a kreatívne schopnosti. Za to všetko jej patrí jedno veľké ĎAKUJEM.