Mikuláš v ŠMŠ

“Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí.”

Mikuláš ani tento rok nezablúdil a 7.12.2020 našiel cestu aj k nám do ŠMŠ. Neprišiel však sám! Priviedol so sebou aj bojazlivú čerticu Berticu, škriatka Pomocníka a anjela. Pani učiteľky si tradične, ako každý rok, prichystali básničky charakterizujúce každé jedno dieťaťko, ktoré tejto vzácnej návšteve prečítali. Deti aj napriek ostychu boli odvážne a prišli si k Mikulášovi po balíček plný dobrôt, veď si ho predsa zaslúžili za ich pracovitosť, úprimnosť, čisté srdiečko, no najmä za snaživosť a usilovnosť.