Môj stromček žije – šmš

Krásny je les v jeseni, i keď nie je zelený. Zlatom svietia javory, buk červeňou zahorí.

Breza striasla dukáty, les je veľmi bohatý a v tom stofarebnom zlate borovice rozpoznáte.

15. októbra sa opäť po roku konala celoškolská, spoločná akcia „Môj stromček žije“. Šikovné rúčky detí s pomocou pani učiteliek vytvárali z prírodnín rôzne pestrofarebné dielka. Prvá trieda sa premenila na brezový háj. V druhej triede deti vytvorili čaro jesenného lesa. Tretiu triedu navštívil lesný škriatok. V štvrtej triede vyrástol krásny gaštanový strom. Deti usilovne pracovali a z darov prírody vytvorili krásne jesenné dielka. Výtvory sme zaniesli na spoločnú výstavku. Navštívili nás aj študentky Strednej zdravotníckej školy v Žiline a predviedli deťom ukážky prvej pomoci. Na záver sa uskutočnila canisterapia pod vedením pani Brandýskej. Tento pekný deň sme ukončili veľkou pochvalou a potleskom, ktorý patril našim deťom.

                                                                                     (Mgr. Marta Lašová)