Krajská knižnica – Pravidlá slušného správania

Krajská knižnica

Dňa 28.októbra 2019 sa skupina žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnila vzdelávacej aktivity v Krajskej knižnici na Bernolákovej ulici v Žiline. Téma Život v škole je pre našich žiakov mimoriadne dôležitá, keďže v škole trávime podstatnú časť pracovných dní. V škole sa nielen učíme podľa rozvrhu, ale máme tu aj svojich kamarátov. Každý deň si  budujeme vzťahy s rovesníkmi, ale aj s dospelými – s učiteľmi, vychovávateľmi, s asistentkami, stretávame aj panie upratovačky, kuchárky a ďalších ľudí, o ktorých vieme, že patria do našej školy. Počas aktivity v knižnici sme si aktívne  zopakovali pravidlá slušného správania a dôležité časti zo školského poriadku . Podrobne sme sa zaoberali pojmami: pomoc, tolerancia, šikana, zodpovednosť, ohľaduplnosť. V praktickej časti sme si vysnívali „ školu snov“. Deti nakreslili obrázky, ktoré na záver prezentovali pred celou skupinou. Záverečná aktivita nám vyčarovala úsmevy na tvárach, pretože žiaci si naozaj odskočili do sveta fantázie a nakreslili školu s toboganom, s multifunkčnými ihriskami, s bufetom, s mliečnym barom, s hudobným štúdiom, s posilňovňou, s požičovňou bicyklov , s bazénom, s fitkom a tiež by chceli, aby mal každý žiak svoj školský notebook , či tablet.

Ďakujeme p. Milošovi  Zvrškovcovi za príjemné strávené dopoludnie v knižnici.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Mgr. Mária Remišová