Čo nás čaká v mesiaci november

ŠZŠ
6. 11. o 10:30               Divadlo Portál – Zlatá rybka (poplatok 2 €)
11. 11. o 14:00             Pedagogická rada
21. 11.                          DOD KNM žiaci 8. a 9. roč A var., 9. a 10. B, C var. (podľa možností)
26. 11. o 9:30 – 10:30  Krajská knižnica: Zvieratká domáce a voľne žijúce  (1. stupeň, triedy podľa rozpisu)

Príprava prác na výtvarné súťaže „Ochranárik“ a „S vami nie som sám“

ŠKD
4.11. o 13:45            Príprava zdravých nátierok
14.11. o 13:45          Stolnotenisový turnaj v ŠKD
Príprava prác na výtvarné súťaže „Ochranárik“ a „S vami nie som sám“
 
 
ŠMŠ (termíny neskôr upresníme)
 
Zmyslové aktivity v Snoezelen miestnosti
Tajomstvo krtkovej komôrky – výroba zeleninových a ovocných šalátov
Canisterapia
11. 11. o 14:00          Pedagogická rada