Deň otvorených dverí – SŠI Fatranská Žilina

Vhodná profesionálna príprava je základným predpokladom pre pracovnú integráciu jedinca do spoločnosti.
V rámci profesionálnej orientácii sa dňa 29.10. 2019 zúčastnili naši žiaci 8., 9. a 10. ročníka Dňa otvorených dverí na SŠI Fatranská Žilina.
Naši žiaci mali možnosť získať základné informácie o možnostiach štúdia. Vo vestibule školy a na prevádzkach prezentovali svoju činnosť jednotlivé učebné odbory žiaci so svojimi majstrami. Mali sme tak možnosť vidieť prácu inštalatérov, cukrárov, fotografov. Veľmi príjemné bolo stretnúť i našich bývalých žiakov a spolužiakov.

(Mgr. Dáša Potočárová)