Návšteva detí v MŠ Čajakova, Žilina

Dňa 07. 11.2022 deti z našej MŠ navštívili MŠ Čajakova v Žiline. Prvotným zážitkom bolo už cestovanie v MHD, kde si deti osvojovali návyky spoločenského správania. Privítala nás pani učiteľka Katarína s deťmi na školskom dvore. Spoločne s našimi deťmi sme boli súčasťou aktivít, ktoré si pre nás pripravila pani učiteľka na dopravnom ihrisku. Deti poznávali základné vybavenie cyklistu a kolobežkára povinné v cestnej premávke. Oboznámili sa s dopravnými značkami. Deťom sa aktivity na dopravnom ihrisku veľmi páčili. Na záver nás čakalo milé pohostenie. Táto návšteva bola veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených. Poďakovali sme sa a pozvali sme deťúrence z MŠ Čajakova k nám do Snoezelen miestnosti .

(Mgr. Marta Lašová)