Príbeh inklúzie

Špeciálna základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13 Žilina je centrom podpory detí so zdravotným znevýhodnením. V rámci sociálnej integrácie spolupracujeme s významnými regionálnymi inštitúciami, tvoríme komunitu, ktorá rešpektuje inakosť, rôznorodosť, toleranciu. Podpora Grantového programu mesta Žilina projektom „Vdýchnime príbehom dušu“ nám priniesla v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina do života radosť. Deti, učitelia a herci sa pokúsili bábkové rozprávkové postavičky oživiť, a tak vytvoriť nezabudnuteľné úsmevy drakom, vílam, zvieratkám, či škriatkom. V Bábkovom divadle Žilina aktuálne prebieha malá výstava maňušiek a bábok z tvorby našich žiakov za pomoci špeciálnych pedagógov. V rámci projektu sme sa mohli stali súčasťou veľkej divadelnej rodiny a dúfame, že v tomto našom dobrodružstve s rozprávkou a divadelníkmi, budeme pokračovať aj v budúcnosti.

PaedDr. Júlia Mankovičová, riaditeľka školy