Návšteva detí v MŠ Čajakova, Žilina

No Images found.

Dňa 20.2.2019 deti z našej MŠ navštívili MŠ Čajakova v Žiline. Prvotným zážitkom bolo už cestovanie v MHD, kde si deti osvojovali návyky spoločenského správania. Privítala nás pani učiteľka Katarína Tichá s deťmi v ortoptickej triede. Spoločne s našimi deťmi sme boli súčasťou aktivít, ktoré si pre nás pripravila pani učiteľka. Aktivity boli zamerané na zoznamovanie, rozvoj pohybových zručností, spoločné hry, oboznamovanie s novými pomôckami a ich funkciou. Na záver nás čakalo milé pohostenie. Táto návšteva bola veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených.

 ( Margaréta Adamovová)