Návšteva detí z MŠ – Čajakova v Žiline – Projekt Nadácie KIA – „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“

V stredu 14. 6. 2023 sme sa opäť spolu stretli s našimi kamarátmi, tentokrát v našej školskej dielničke. Naša škôlka sa zapojila do projektu Nadácie KIA „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ s cieľom podporiť u detí predškolského veku so zdravotným znevýhodnením rozvoj praktických návykov, zručností, jemnej a hrubej motoriky ako aj podporiť základy technickej gramotnosti. Pri práci s rôznym materiálom, pracovným nástrojom utvárať si základy pre praktický život, byť užitočný pre svoju komunitu.
Deti sa oboznámili s dielničkou – technickým centrom, ktoré slúži aj pre malých a veľkých žiakov školy. Spoločne si zhotovili darček technikou maľovania a lepenia pre svojho ocka k jeho sviatku – pánsky motýlik z dreva a malé brošne. Po usilovnej práci ich čakali relaxačné senzorické aktivity v terapeutickej Snoezelen miestnosti. O týždeň sa vidíme znova, a to na dopravnom ihrisku pri škôlke našich kamarátov.

( Mgr. Zuzana Karkošiaková )