Slnko v duši

15. júna 2023 sa konalo v Krajskej knižnici v Žiline slávnostné otvorenie vernisáže výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja. Táto vernisáž má dlhoročnú tradíciu a tento ročník bol 15. v poradí. Žiaci našej školy si pripravili pre návštevníkov rozprávkové kráľovstvo, ktoré ožilo v priestoroch knižnice medzi všetkými príbehmi sveta. Okrem nádherných výtvarných prác sa naše deti odprezentovali aj milým programom, v ktorom vystúpili s folklórnym pásmom: „HUSI“ a veselými ľudovými pesničkami, ktoré zazneli z heligónky. Výstava potrvá celé leto a my všetci máme možnosť zobudiť naše slnko v duši návštevou tejto nádhernej výstavy, ktorá prináša mnoho inšpirácie, nápadov a radosti do našich sŕdc. Nájdite si čas a navštívte knižnicu, aby ste videli tu neskutočnú krásu. Všetci ste vítaní.