Poďakovanie firme HELIOS Slovakia s.r.o.

Vedenie Špeciálnej základnej školy s materskou školou by sa veľmi rado chcelo aj touto cestou poďakovať firme HELIOS Slovakia s.r.o. v Žiline, ktorá nám poskytla farby k vymaľovaniu  interiéru – chodieb školy. Naše deti a žiaci sa tak v septembri vrátia do krajších priestorov.

Ďakujeme.

Vedenie školy