Ponuka na voľnú pracovnú pozíciu – Údržbár

Špeciálna základná škola s materskou školou vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: 

Údržbár

Termín nástupu:  školský rok 2021/2022

Pracovné podmienky :  pracovný pomer  37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • stredoškolské vzdelanie
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť.

Náplň práce:

  • školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov,
  • bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych vodovodných a klimatizačných inštalácií a armatúr,
  • stavebná oprava, drobná stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru vrátane prípadnej obsluhy kúrenia.

Platové podmienky:  v hrubom v rozpätí 623,00 – 701,00 Eur,   zvýšený v závislosti od dosiahnutého  vzdelania a započítanej praxe (v zmysle zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • štrukturovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona,

Podanie žiadosti:
Špeciálna základná škola s materskou školou
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
Email: szsza@szsza.sk
Kontakt: 041/56 55 696

Prijímanie žiadosti : 15.7.2021