Rozlúčka s predškolákmi v ŠMŠ

V pondelok,  28.júna sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Pesničkou „Kamaráta mám“ sa začala rozlúčka predškolákov s našou materskou školou. Deti sa so škôlkou rozlúčili predstavením písmenka, ktorým začína ich meno a piesňou „Slniečko, slniečko“. Od pani zástupkyne si prevzali Pamätný list na rozlúčku, knihu, sladkosti a odznak. Všetci sme si spoločne zaspievali pieseň „Keď som šiel do škôlky posledný raz“. Rozlúčku sme ukončili malým občerstvením a diskotékou.

Mgr. Marta Lašová

« z 2 »