Poďakovanie Nadácii Kia Motors Slovakia a nadačnému fondu Adient v Nadácii Pontis

Vďaka úspešne podporenému projektu “Hurá poďme von!” nadáciou Kia Motors Slovakia a nadačným fondom Adient v Nadácii Pontis prebiehajú na našej škole rekonštrukčné práce na vytvorenie nového multifunkčného športovo-herného priestoru. Poďakovanie patrí aj našim absolventom z SOU Fatranská, ktorí nám v týchto dňoch pomáhajú so stavebnými prácami pod vedením šikovných majstrov OU.