Rozlúčka s Mirkom Bakom

Dňa 1. 6. 2021 sme sa navždy rozlúčili s Mirkom Bakom, žiakom 3.C triedy.

Odpočívaj v pokoji, Mirko…
Zostávaš v našich srdciach…