Poďakovanie Rodičovskému združeniu – Verejná zbierka

Špeciálna základná škola s materskou školou v Žiline by chcela vyjadriť vďaku Rodičovskému združeniu za usporiadanie verejnej zbierky so zámerom vytvorenia Terapeutickej miestnosti pre oddelenie CŠPP.

Informácie     Daruj

Ďakujeme
Vedenie školy