Poďakovanie

Naše „sladké poďakovanie“ patrí spoločnosti Alaska Foods, s.r.o. Vajkovce, ktorá našim deťom a žiakom prispela do mikulášskeho balíčka výbornými, ale hlavne zdravými kukuričnými trubičkami. Naše deti sa veľmi potešili, že aj tento rok vďaka Vám, milá Alaska, si mohli opäť nájsť túto sladkú „mňamku“ vo svojom balíčku.