Prezentácia možností vzdelávania žiakov 26. 2. 2019

Dňa 26. 2. 2019 sa na našej škole uskutočnila prezentácia možností štúdia končiacich žiakov. Na prezentácii predstavili svoju školu a odbory učitelia a žiaci zo Spojenej školy internátnej v Žiline, Spojenej školy internátnej v Kysuckom Novom Meste, Spojenej školy internátnej v Bytči a Súkromnej praktickej školy v Žiline – Bánovej.

V závere výchovná poradkyňa PaedDr. Oľga Uhliariková poskytla rodičom dôležité informácie a odpovedala n aich otázky. 

Na prezentácii sa zúčastnili končiaci žiaci našej školy, ich rodičia a školskí špeciálni pedagógovia bežných škôl.

 

Za pútavú a zaujímavú prezentáciu všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Rovnako ďakujeme kolegyniam Mgr. Andrei Dolovackej, Mgr. Andrei Haviarovej a Mgr. Darine Hollej za prípravu a realizáciu stretnutia.