Privítanie nových detí v ŠKD

Dňa 22.9.2022 sme spoločne privítali v našom školskom klube detí  nových kamarátov: Janka, Viktóriu, Miška, Paulínku, Dominika, Adelku, Anetku, Lea, Sandru, Ninku, Juraja a Dávida. Pani vychovávateľky si pripravili pre deti zábavné popoludnie spojené so spevom, tancom a súťažami. Za snahu a aktívne zapájanie sa do hier si domov odniesli pamätný list o prijatí do ŠKD, darček a malú sladkosť. Na záver si deti zatancovali a zaspievali na super diskotéke.