Škôlkári v knižnici- Ľudové riekanky a hry

Jedného sychravého dňa, 12.1.2022 sme sa všetky deti a pani učiteľky vybrali na návštevu do mestskej knižnice na Vlčincoch. Privítala nás milá pani knihovníčka aj s bábkou Emkou. Po usadení na mäkkom koberčeku sme hľadali odpoveď na hádanku, na otvorenie knižky. Keď sa nám to podarilo, zaspievali a ukazovali sme si pesničku “Zlatá brána.” Následne sa deti zahrali na chlebík a podľa pokynov pani knihovníčky sa naučili, čo treba nasypať do misky, ako sa stará o cesto, aby vykyslo až sa upečie voňavý chlebík. Zahrali sme sa aj na kováča a koníka. Učili sme sa ako kováč kuje podkovičku koníkovi. Ale to ešte nebol koniec, niektoré detičky sa stali húskami, gazdom a vlkom. Gazda lákal húsky domov ale oni nechceli ísť, tak potom museli utekať pred vlkom. Medzi kamarátmi bol aj Janko. A tak sme si všetci zaspievali a zatancovali pesničku “Oli Janko.” Na záver si deti mohli pozrieť a prečítať z veľkého množstva knižiek, ktoré sa im páčili alebo si vymaľovať omaľovánky. Po krásnom čase strávenom v knižnici sme sa s bábkou Emkou a pani knihovníčkou rozlúčili a už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

(Bc. Júlia Vrabčeková)