Súťaž “Ochranárik 2018” – ŠZŠ a ŠKD

Tak, ako po minulé roky, tak aj tohto školského roka 2018/2019 sa naša škola zapojila do VI. ročníka výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: Veď aj ja som záchranár. Z mnohých výtvarných diel boli vybrané aj diela žiakov našej školy. Na krásnom I.mieste v rámci Špeciálnych základných škôl sa umiestnil žiak 6.ročníka Jurko Bačík a na II. mieste sa umiestnili Emka Virdzeková a Riško Ondríšek, ktorí sa spoločne podieľali na jednom výtvarnom diele.  Diela, ktoré sa umiestnili na I. mieste, postupujú do celoštátneho národného kola.

V piatok, 30.11.2018, sme boli pozvaní so žiakmi na Okresný úrad Žilina na odovzdávanie cien. Autori vybraných diel boli odmenení vecnými cenami a mohli si na Okresnom úrade Žilina spoločne s povereným zamestnancom pozrieť operátorov tiesňového volania 112, 155, 150 a ich prácu.

Emke, Riškovi, Jurkovi gratuľujeme a Jurkovi prajeme veľa úspechov v národnom kole.

Mgr. Emília Melková

Diplom Súťaž Ochranárik Diplom Súťaž Ochranárik