Tvoríme vlastnú knihu

Naši spisovatelia a výtvarníci vo svete

 

V tomto školskom roku sme sa zúčastnili XXIII. ročníka literárnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu, ktorú realizuje Krajská knižnica v Žiline spoločne s partnerskými knižnicami v Čechách a v Poľsku.

Téma tohto ročníka bola: O čom šumia stromy (ľubovoľný žáner).  Do súťaže sa zapojili naši žiaci z IX.A, a to: Ema Virdzeková, Mário Urbanec, Marianka Nižníková a Juraj Bačík. Nebola to ľahká práca a výroba vlastnej knihy vo vlastnom vydavateľstve dala deťom troška zabrať. Nakoniec sa im podarilo ich výtvory dokončiť načas a odoslať knižky do súťaže.

Dňa 19. mája prebehlo vyhodnotenie slovenského kola, kde sme sa dozvedeli radostnú správu, že postupujeme s našimi knižkami do Poľska. Práca a usilovnosť detí bola odmenená. Čakal nás výlet do ďalekého sveta, za hranice našej republiky. Deti sa veľmi tešili.

Dňa 7. júna sme spolu s ďalšími účastníkmi súťaže vycestovali spoločným autobusom, ktorý objednala krajská knižnica, do poľského mesta Bielsko-Biała. Navštívili sme tunajšiu knižnicu, kde sme mali možnosť pozrieť si výstavu krásnych obrazov.

Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v parku verejne. V medzinárodnom kole, v kategórii špeciálnych škôl získali deti I. miesto – Ema Virdzeková, Mário Urbanec a II. miesto – Marianka Nižníková a Juraj Bačík. S iskričkami v očiach si deti prevzali diplom a množstvo darčekov, ktoré potešia každé srdiečko. Nasledovala prehliadka mesta, kde sme preskúmali čo najviac zákutí. Unavení, plní zážitkov, sme sa v neskorých poobedných hodinách vrátili späť do nášho mesta. Spoznali sme nových kamarátov, nový kraj a priniesli sme si zážitky, ktoré sa navždy uchovajú v našej pamäti.

                                                                                Mgr. Mária Mikulíková

« z 2 »