Vdýchnime príbehom dušu

Vdýchnime príbehom dušu

 

V rámci grantových dotácií mesta Žilina získala naša škola podporu pri realizácii projektu: Vdýchnime príbehom dušu.

Vždy sme sa snažili sprostredkovať deťom okolitý svet a byť pre ne centrom zážitkov, aktívnej účasti a spolupráce. Rozhodli sme sa formou zážitkového učenia, dramatoterapie, arteterapie a muzikoterapie, nadviazať spoluprácu s naším mestom a najmä s Bábkovým divadlom v Žiline, a to prostredníctvom rozprávok, ktoré si budeme tvoriť priamo v škole, ale za ktorými sa vydáme aj do bábkového divadla.

Projekt sa začal realizovať v mesiaci apríl, kedy sme začali objavovať čaro divadelného sveta. Navštívili sme s deťmi Rosenfeldov palác, v podkroví ktorého je schované múzeum bábok. Ide o interaktívnu výstavu, vďaka ktorej deti vstúpili do krajiny zázrakov a rozprávok. Spoznali rôzne druhy bábok, mohli sa s nimi hrať a vdýchnuť im detskú dušu. Bábky ožívali v malých rukách a prinášali všetkým obrovskú radosť. Múzeum je v krásnych priestoroch Rosenfeldovho paláca, kde deti mohli okrem bábok navštíviť aj výstavu fotografií, ktoré zachytávali krajinu.

V mesiaci máj sme sa usilovne pustili do výroby vlastných bábok v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. Hodiny výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania sa stali dielňami tvorivosti pre divadelný svet. V triedach vznikali veselé postavičky, ktoré sa stávali súčasťou detského sveta a veríme, že ich v septembri sprostredkujeme aj verejnosti, priamo v bábkovom divadle.

V mesiaci jún budeme pokračovať vo výrobe a dokončovaní bábok a veríme, že sa nám podarí zorganizovať aj naše malé divadelné predstavenie, kde sa spolu zahráme, zaspievame si a rozozvučíme struny našej tvorivosti a divadelnej múzy.

Mgr. Mária Mikulíková