Tvorivé dielne v ŠKD – JESENNÝ STROM

Maľovala pani Jeseň farbičkami listy,

jeden hnedý, druhý žltý, tretí zostal čistý.

Fúkaj, fúkaj, vetríčku, zaspievam ti pieseň,

že už lístie opadáva, lebo prišla jeseň.

Aj v tomto školskom roku sa v našom ŠKD počas jesenného obdobia uskutočnili  tvorivé dielne s jesennou tematikou. Deti si jednotlivo vo svojich oddeleniach vyrábali jesenné stromy s rôznymi výtvarnými technikami, pričom predviedli svoju tvorivosť a fantáziu. Kreatívne a najmä veľmi pekné výkresy detí sú vystavené v areáli školy.