Tvorba učebných pomôcok – poďakovanie pre RZ

Ďakujeme Rodičovskému združeniu za poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie materiálu – fólie, laminovačka, perá na tabuľu, razítka… vďaka tomuto materiálu sme mohli vyrobiť učebné pomôcky pre naše deti.

Vedenie školy