Vyhodnotenie súťaže tvoríme vlastnú knihu 2021

Žiaci Špeciálnej základnej školy s materskou školou J. Vojtaššáka 13 v Žiline sa zapojili do medzinárodnej súťaže „Tvoríme vlastnú knihu XXII. ročník“.

Téma: „Moje mesto. Príbeh, ktorý sa možno nestal“. Dňa 15.6.2021 sme spoznali víťazov súťaže. V 3. kategórii deti a mládež špeciálnych škôl a zdravotne znevýhodnení – získal 1. miesto žiak 5.A triedy Martin Bačík, zo Špeciálnej základnej školy s materskou školou J. Vojtaššáka 13 v Žiline.

Pani učiteľka Mária Červeňová so žiakom Maťkom Bačíkom vytvorili príbeh Rozprávku o soli – o kupcovi Jankovi, ktorý vozil soľ do Žiliny a zachránil princeznú.., ostatné sa už dozviete v rozprávke ako vlastne mohol vzniknúť názov mesta Žilina. Ako v každej dobrej rozprávke, aj v tejto víťazí dobro nad zlom. Kniha je doplnená peknými a originálnymi kresbami všetkých žiakov z triedy, ktorí usilovne pracovali na vytvorení vlastnej originálnej  knihy. Všetkým žiakom 5.A a 6.A triedy patrí vrúcna vďaka.

Mgr. Mária Červeňová