Návšteva gazdovského dvora v ŠMŠ

Naše deti zo ŠMŠ prijali pozvanie „babičky bylinkárky“ na jej gazdovský dvor. Na úvod ich oboznámila s rôznymi bylinkami, ktoré poznáme. Vysvetlila im ich dôležitosť a využitie v bežnom živote. Deti pomocou zmyslov bylinky ovoniavali, ochutnávali ich a pomenovávali. Neskôr sa premiestnili  na gazdovský dvor, kde ich čakalo množstvo práce. Aktivity boli zamerané na rozvíjanie všetkých zmyslov, spoznávali  zvieratká na dvore – psa, mačku, kravu, prasiatka, sliepky. Vyskúšali si jednoduché práce na farme  ako napr. zber vajíčok, kŕmenie živých sliepok, skúsili si podojiť kravičku a vyčistili chlievik prasiatkam. Tieto činnosti boli ponúkané zážitkovou formou. Deťom sa veľmi páčili a za odmenu dostali ručne vyrobený prívesok zo živice s lisovaným kvetom.

Mgr. Andrea Gschillová

« z 2 »