Červené stužky

Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže kampane Červené stužky s návrhmi na logo kampane. Do súťaže sme poslali 3 zaujímavé práce našich žiakov. Budeme čakať na jej vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční 1. 12. 2021. O výsledkoch budeme informovať.