Projekt – „Učíme sa inak ako v lavici“

Súčasná pandemická situácia a rešpektovanie protipandemických opatrení nám výraznou mierou obmedzilo navštevovať Snoezelen miestnosť. Našou snahou bolo vytvoriť podnetne prostredie pre deti a žiakov tak, aby sme ich nevystavili žiadnemu riziku nákazy. Podporením grantovej výzvy mesta Žilina sa nám podarilo vytvoriť mobilné snoezelen boxy, ktoré sú prenosné do každej triedy. Mesto Žilina nás podporilo sumou 1077,00 € za ktoré sme zakúpili pomôcky, ktoré sú finančne náročné a bežne ich zakúpiť nemôžeme: interaktívne optické vlákna so zdrojom, space projektor, záťažový vankúš – Hľadaj a nájdi. Podporilo nás aj Rodičovské združenie ŠZŠ s MŠ J Vojtaššáka 13 Žilina, ktoré nám prispelo na kúpu drevených boxov, v ktorých sú uložené pomôcky a sú prenosné do každej triedy (súpravu na stimuláciu zraku, aromadifúzer, esenciálne oleje na aktivizáciu, upokojenie, kotúče pre space projektor s témou oblohy, ovečky, doprava, olejový kotúč – modro, zelený, tamburínu – more). Projekt podporili svojou šikovnosťou pedagógovia, priatelia, sponzori aj rodičia. S ich pomocou a podporou sme vyrobili a zabezpečili niekoľko pomôcok na zmyslovú stimuláciu. Z bežne dostupných materiálov ako je textil, galantérny materiál, bylinky, sme spoločnými silami vyrobili pomôcky na taktilno – haptickú stimuláciu, hmatové vnímanie, zrakové vnímanie, čuchové vnímanie, rozvíjanie jemnej motoriky, na stimuláciu komunikačných schopností. Pomôcky sa stali súčasťou edukačného procesu, pomocou ktorých sme preniesli prvky konceptu Snoezelen do našich tried. V edukačných aktivitách, vychádzajúcich z výchovno-vzdelávacieho plánu sa nám podarilo vytvoriť u detí neopakovateľné zážitky, navodiť pocit bezpečia a potešenia zo samotnej aktivity. Takto ponúkané vzdelávacie aktivity deti nielen obohacujú, ale poskytujú im aj multizmyslové vnímanie.